Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 121
 
_

Виховна робота

Планування освітньо-виховної роботи з дітьми в умовах сучасного дошкільного навчального закладу
 

Перебудова системи освіти з переходом на нові зміст, структуру й терміни навчання вимагає змін в організації та у змісті педагогічного процесу. Ці зміни зумовлюють також необхідність перегляду деяких підходів до планування діяльності дошкільного навчального закладу.
Планування роботи дошкільного навчального закладу – процес визначення конкретних цілей, завдань, змісту, форм, методів, засобів досягнення намічених перспектив на певний відрізок часу. Його мета – забезпечити гармонійний, різнобічний розвиток особистості кожної дитини з орієнтацією на її цінності та інтереси, збереження дитячої субкультури на основі реалізації норм Закону України «Про дошкільну освіту», змісту Базового компонента та чинних програм розвитку, навчання та виховання дошкільнят.
В ході планування педагогічного процесу важливо врахувати основні пріоритети подальшого розвитку та оптимізації дошкільної освіти:
- впровадження особистісно орієнтованої моделі виховання;
 
- гуманізація освітньо-виховного процесу;
 
- орієнтація на активне проходження дитиною кожного вікового періоду дошкільного дитинства;
 
- впровадження інноваційних освітніх технологій;
 
- інтегрований підхід до організації та змісту освіти;
 
- забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками безперервної освіти;
 
- взаємодія суспільного і родинного виховання.
 
В основу планування освітнього процесу покладені такі принципи: науковості, актуальності, свободи вибору, цілісності та логічності, перспективності, наступності, систематичності, повторності, концентричності та достатності змісту, реальності заходів.
Досвід і практика підтверджують, що планування має бути перспективне і поточне. Адже саме від уміння чітко спланувати день, передбачити найголовніше у вихованні та навчанні малюків залежить успіх виховательської справи.

   УМОВНО ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ ПОДІЛЯЮТЬ НА:
 Розумове виховання;
Фізичне виховання;
Трудове виховання;
Моральне виховання;

  національно-патріотичне;

громадянське;
моральне;
родинно-сімейне;
екологічне;
естетичне;
сприяння творчому розвитку особистості.

                                   

                                             Національно - патріотичне виховання

  

  

 

 

 

                                                         Розумове виховання.

             Правове виховання

Елементарні правові знання включаються до загального і необхідний дітям комплекс знань про життя. Вони є доповненням до знань про навколишній світ, соціальної дійсності. 

Збереження і зміцнення здоров'я кожної дитини - одне з найважливіших завдань дошкільного закладу. У процесі ознайомлення з правами діти дізнаються про відповідальність за своє здоров'я, необхідності його берегти і зміцнювати, освоювати способи оздоровлення і безпечної поведінки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                         

 

                            

   

 


1
2
3