Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 121
 
_

Благодійні внески

   

Хочемо висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців та міській  владі  за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних , нагальних питань!

—Відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту”від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ(ст.38 частина ІІІ)    джерелами фінансування ДНЗ є кошти:  
- засновника(власника);  -відповідних бюджетів (для державних і комунальних навчалних закладів);
  - батьків,або осіб,які їх замінюють;
  - добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб; 
-інші кошти не заборонені законодавством України.
—  Відповідно до Положення про батьківський комітет ,затвердженого МОН 26.04.2011.№398—  Серед основних завдань – сприяння в створенні умов для вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази та благоустрою ДНЗ(п.2.2);—  Батьківські комітети мають право (п.5.1.):Встановлювти зв’язки з місцевими органами самоврядування,органами внутрішніх справ,громадськими організаціями,навчальними та науковими органами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу,захисту жмття і здоров’явихованців,організації харчування вихованців.благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі
ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
ПРО БЛАГОДІЙНИЦТВО ТА БЛАГОДІЙНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ
(Відомості Верховної Ради України (ВВР),
1997, №46, ст. 292)
(Зі змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3091 -III (3091 -14) від 07.03.2002 р., ВВР, 2002 р., № 32, ст. 220, № 2258Л/І (2258-17) від18.05.2010 р., ВВР, 2010 р. , № 29, ст. 392, № 3236Л/І (3236-17) від 19.04.2011 р., ВВР, 2011 р.,№ 42, ст. 435)
Стаття 1. Визначення термінів та понять
У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживають у такому значенні:
•               благодійництво — добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство, спонсорство і волонтерська діяльність (абзац другий ст. 1 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3236-УІ (3236-17) від 19.04.2011р.);
Стаття 2. Засади благодійництва та благодійної діяльності
Благодійництво здійснюється на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.
Діяльність благодійників має суспільний характер, що не суперечить їх взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної допомоги (частина друга ст. 2 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3091-ІП (3091-14) від 07.03.2002 р.).
Фізичні та юридичні особи можуть займатися благодійництвом самостійно або разом з відповідними благодійними організаціями, зареєстрованими у встановленому законодавством порядку (частина третя ст. 2 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 3091-ІП (3091-14) від 07.03.2002 р.).
Стаття 4. Основні напрями благодійництва та благодійної діяльності
Благодійництво здійснюється у таких основних напрямах: п.4.3. сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, ученим, студентам, учням; сприяння розвитку культури, зокрема реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
Стаття 16. Форми здійснення благодійної діяльності суб'єктами благодійництва
Благодійна допомога може подаватися набувачам у вигляді:
  • одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
  •  систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
  •  фінансування конкретних цільових програм;
  • допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну ді¬яльність;
  •  дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;
  •  дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
  •  подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передавання результатів особистої творчої діяльності;
  •  прийняття на себе витрат з безоплатного, повного або частко¬вого утримання об'єктів благодійництва;
  • інших заходів, не заборонених законом.
 
 

 

 

Структура бюджетних видатків згідно кошторису ДНЗ на 2015р.

—Загальний фонд: 2 159 771.04грн.                                                    

  Вартість утримання 

—Оплата праці - 857 750.00грн.

—Енергоносії -351 593.00 грн.

—Продукти харчування -246 600.00 грн.

За рахунок державного бюджету в 2015 році проведенно:

1. Ремонт витяжногї системи( встановлення витяжки харчоблоку).

2. Частковий ремонт покрівлі даху.

3.Заміна електрокабелів з метою збільшення потужності електрощитової ДНЗ.

—Залучені  кошти батьківської громади:

Групи

 

 

На  що витратили

Група раннього віку«Карапуз»

 

 

  Побутова хімія на рік:

  Кошти на канц. товари;

  Столовий посуд (горнятка)

  Витрати на свято осені,новорічні свята;

  Придбанно дитячі меблі;

Старша група «Дюймовочка»

 

 

 Подарунки для дітей на день народження 

 Канц. товари

 Подарунки для дітей до с.Миколая

 Подарунки для дітей на Новий рік ;

 Столові прибори (веделки та ножі);

 Аудіопрогравач;

 Порохотяг;

 Витрати на забезпечееня питного режиму (замовленняджерельної води);

 Побутова хімія на рік;

Старша   група

«Сонечко»

 

 

 Столові прибори(веделки та ножі);

  Подарунки для дітей на день народження;

  Подарунки для дітей до в.Миколая;

 Канцтовари на рік;

 Акваріум;

  

     Молодша група «Левенятко»

 

 

 Подарунки для дітей до дня народження;

 Столовий посуд (тарілки, горнятка);

 Змішувач;

 Молодша група

«Цьомочки»

 

 

 Побутова хімія ;

 Подарунки для дітей до в.Миколая;

 Подарунки для дітей на день народження- ;

 Ремонт меблів;

 Кошти на фарбу ;

  Ремон групової кімнати;

Середня  група «Веселий вулик»

 

 

  Тюлі, 

  Подарунки для дітей до в.Миколая-;

  Подарунки для дітей на день народження- ;

  Канц. товари ;

  Столові прибори (веделки, ножі, десертні ложки)

  Посуд( Горнятка)

Коштами батьківської громади проводиться оплата тривожної кнопки в ДНЗ 

Шановновні батьки ДНЗ!

Щиро вам, вдячні за допомогу та облаштування навчально -розвиваючого середовища в ДНЗ.Висловлюєм подяку батькам за активну участь у підготовці родинних свят "Осіній ярмарок", "Андріївські вечорниці".

Майданчик групи "Цьомочки"

майданчик групи "Левенятко"

Щиро дякуємо всім, батькам за створення конфорту та затишку в нашому садочку!